miejsce na slogan

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu elektronicznego pod adresem: sekretariat@crfk.com.pl.

CRFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SIEDZIBA SPÓŁKI:
32-003 Podłęże 586

tel./fax +48 12 281 95 49
e-mail: biuro@crfk.pl
www.crfk.pl

Formularz kontaktowy:

telefon

CRFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 32-003 Podłęże 586; NIP: 683-20-46-435; REGON: 121094697; KRS: 0000357412; Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy w całości opłacony: 24.000,00 PLN.