miejsce na slogan

Usługi finansowo - księgowe [ rozwiń ]

W ramach usług finansowo – księgowych oferujemy prowadzenie:

 • Ksiąg rachunkowych;
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Sprawozdanie finansowe;
 • Opracowywanie wniosków kredytowych;
 • Plany kont;
 • Pozostałe.

Księgi rachunkowe

 • opracowywanie planu kont,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja VAT,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • opracowywanie dokumentów księgowych i finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja VAT,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Sprawozdanie finansowe

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową;
 • sporządzanie bieżących i rocznych sprawozdań GUS-owskich.

Opracowywanie wniosków kredytowych

 • wypełnianie wniosków,
 • opracowywanie dokumentacji kredytowej,
 • opracowywanie biznes – planów na podstawie bilansu i rachunku wyników.

Pozostałe

 • doradztwo i konsultacje w zakresie księgowości,
 • opracowywanie komputerowych zestawień obejmujących:
  • sprzedaż / koszty,
  • należności / zobowiązania,
 • archiwizowanie dokumentów finansowo - księgowych za poszczególne lata.

Usługi kadrowo - płacowe [ rozwiń ]

W ramach usług kadrowo – płacowych oferujemy prowadzenie:

 • Kadr i płac;
 • ZUS, elektroniczny przekaz przy użyciu bezpiecznego podpisu.

Kadry i płace

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS-u,
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie deklaracji PIT–4 oraz PIT–4R,
 • rozliczenia roczne pracowników PIT–11,
 • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS-owskich.
telefon

CRFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 32-003 Podłęże 586; NIP: 683-20-46-435; REGON: 121094697; KRS: 0000357412; Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy w całości opłacony: 24.000,00 PLN.


Kancelaria Kraków

Tani Księgowy Kraków

Gabinet Masażu Kraków